Díjnavigátor adatkezelési tájékoztató

 
  • A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (adatvédelmi törvény, Avtv.) előírt kötelezettségünk alapján tájékoztatjuk, hogy a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási díjkereső motor (Díjnavigátor) használatához - díjak kereséséhez, összehasonlításához - szükséges, Ön által megadott adatok (forgalmi rendszám, stb.) személyes adatoknak minősülnek. A megadott adatok kezelője a Magyarországi Biztosítók Szövetsége (1052. Budapest, Andrássy út 100, továbbiakban: MABISZ).
  • A MABISZ az adatokat Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása alapján kezeli, amelyet a Díjnavigátor igénybevételével az Avtv. 3. § (6) bekezdés alapján vélelmezni kell. Az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja, hogy a MABISZ a magyarországi biztosítók által meghirdetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifák elektronikus úton történő megismerését és összehasonlítását elősegítő ún. díjmotor keresőt - a magyarországi biztosítótársaságok közreműködésével -, összhangban az Európai Unió Bizottságának 267/2010/EU rendeletében foglaltakkal, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva, üzemeltetni tudja.
  • Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra kizárólag a MABISZ jogosult, az adatokat a MABISZ érintett munkatársai ismerhetik meg. Az adatok a díjkalkuláció érdekében kizárólag a díjlekérdezéssel érintett biztosítótársaságok díjkalkulátorai felé kerülnek továbbításra, egyéb harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül adatokat, vagy a kereséssel kapcsolatos más információt nem adunk ki. Adatai kezelésének időtartama legfeljebb az adatok feltöltésétől számított 5 év, kivéve, ha adatai törlését az Avtv. alapján előbb kéri, vagy hozzájárulását visszavonja.
  • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket ugyancsak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
  • Az Ön által megadott adatok befolyásolják a Díjnavigátor eredményes működését, a kalkulált eredmények valódiságát. A megadott adatok valóságtartalmáért Ön a felelős.
  • Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat kizárólag statisztikai és hibakezelési céllal tároljuk.
  • Adatainak kezelésével kapcsolatos kifogásai esetén elsődlegesen a MABISZ alábbiakban megadott ügyfélszolgálataihoz, az Avtv. rendelkezései szerint az adatvédelmi biztoshoz, vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, továbbá az Avtv. illetőleg a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
  • Felhívjuk figyelmét, hogy további, az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, esetleges panaszaival a MABISZ (cím: 1062. Budapest Andrássy út 100, e-mail: info@mabisz.hu. tel.: +36/1/802-8400) ügyfélszolgálatához fordulhat.